Korruptoitunut Romania tarvitsee tukea, valvontaa ja seurantaa sekä rahoituskehysten uudelleen arviointia

Siinä, missä portit pidetään tiiviisti suljettuina Euroopan Unioniin kurkottelevalta Turkilta, Romania on päässyt luikahtamaan osaksi unionia huolimatta maan räikeimmästä ongelmasta, kaikilla hallinnon tasoilla rehottavasta korruptiosta.

Koska maailmantalouden tilanne on epävakaa ja Romania haluaa turvata talouskasvunsa, sen suhteet Eurooppaan ovat elintärkeät. Poliittinen painostus on siis avainasemassa taisteltaessa maan eläimiin kohdistuvia julmuuksia ja koirien massatappamisia vastaan.

romania39
Kuva: Reuters. Lehtikuva.


Korruptio ja kulkukoira-asia kulkevat käsi kädessä

Niin kauan, kuin koiraongelma on Romaniassa politiikkaa ja mädäntyneelle virkamieskoneistolle tuottoisaa liiketoimintaa, maa ei pysty ratkaisemaan kulkukoiraongelmaansa yksin. Tilanne edellyttää ulkopuolista tukea ja seurantaa. Kansainvälisiä liikesuhteita kehittyäkseen ja vaurastuakseen tarvitsevan Romanian on ymmärrettävä, että se ei voi toimia vastoin sitä moraalikäsitystä eläinsuojeluasioissa, jota muu Eurooppa kunnioittaa. Romania on asettanut tavoitteekseen liittyä Schengen-alueeseen vuonna 2014. Viime päivien tapahtumat polkevat alas tuon jo alkujaan mahdottomaksi luonnehditun tavoitteen.

stargov
Kuva: Asociatia Sufletel Targoviste


Koiraongelman ratkaisuyritykset

Tappamalla koirapopulaatiot eivät vähene; harventaminen ainoastaan vahvistaa koirakantaa (populaatioekologia) ja massamurhaamisilla taas vesitetään systemaattinen sterilointityö (Collect-Neuter-Return), jota useat organisaatiot (kuten esim. Romania Animal Rescue, Vier Pfoten ja Save the Dogs) ovat menestyksekkäästi tehneet keinona ratkaista maan kulkukoiraongelma. CNR:n edut ovat kiistattomat: rabieskuolleisuus ihmisväestössä romahtaa CNR-alueilla nopeasti nollan tuntumaan, ja annetut loishäädöt vähentävät selvästi zoonoosiriskiä. Steriloidut koirat ovat myös rauhallisempia ja turvallisempia ympäristölleen. Näistä em. syistä WHO on vuodesta 1990 suositellut CNR-menetelmää parhaana metodina kulkukoiraongelman ratkaisemiseksi.

SetRatioSize540540-VIER_PFOTEN_2013-09-12_001_s
Kuva: Vier Pfoten

Kun presidentti Traian Băsescu on valjastanut marionettinsa ja köyhän, huonosti koulutetun kansansa koirantappotalkoisiin, itse ongelman syyt ja lähtökohdat jätetään vaille huomiota. Kun ihmiset eivät steriloi koiriaan ja hylkäävät ei-toivottuja pentuja, Romanian katukoira-asia ei ratkea, miljoonat ihmisen armoilla elävät koirat kärsivät, ja valtaapitävä eliitti verkostoineen voi hyvin koirien kustannuksella.  Sopiiko tuo eurooppalaiseen moraalikäsitykseen?

rarpuppies
Hylättyjä koiranpentuja. Kuva: Romania Animal Rescue


Poliittiset aseet

Băsescun toimiessa Bukarestin pormestarina vuosian 2011-2007 kaupungissa tapettiin mitä julmimmin keinoin 144 000 koiraa. Tähän käytettiin lähes 9 miljoonaa euroa (62€/koira).  Kuten olemme nähneet, joukkolahtaaminen ei poistanut koiraongelmaa mihinkään. Päinvastoin. Koirakanta vain kasvoi, ja sehän sopi Băsesculle mainiosti. Ei tarvitse olla ekonomi ymmärtääkseen, että noilla miljoonilla koirat olisi jo steriloitu. Koiratilanteen parantamiseen tarkoitetut varat valuvat siis virkamiesten ja heidän liikekumppaniensa taskuihin, kun samaan aikaan sadattuhannet kaduilta pyydystetyt koirat kuolevat päivittäin nälkään, janoon ja sairauksiin kunnallisilla tarhoilla. Nyt rahaa on budjetoitu 6 miljoonaa euroa pikaiselle puhdistukselle. Virkamiehille mukavinta on se, että tavalliset kansalaiset tekevät nyt tappotyön heidän puolestaan.

Traian+Basescu1
Kuva: realitatea.net

Băsescun poliittinen verkosto voi hyvin puolustuskyvyttömien koirien kustannuksella, ja kansan huomio on sujuvasti käännetty kiusallisesta Rosia Montana –hankkeesta katukoiravihaan. Băsescu ei jätä ongelmaa ratkaisematta tyhmyyttään; kukapa tappaisi tuottavan lypsylehmän?

Entä miten meidän tulisi suhtautua Băsescun johtaman Romanian media, joka ei pelkästään manipuloi omaa kansaansa vaan myös koko eurooppalaista tiedotusvälineistöä? Maan ala-arvoiseen journalismiin verrattuna Berlusconin johtaman Italian mediakenttä on puhdas kuin pulmunen. Băsescun propagandan täsmäase PRO TV etunenässä toimittaa vallanpitäjien viestejä ihmisille ja tarjoilee hykerrellen kansalle katukoiriin liittyviä ”shokkiuutisia” totuutta muuntamalla. PRO TV ei vaivaudu korjaamaan tai oikaisemaan juttujaan tai pyydä virheitään anteeksi, vaikka viranomaistahot ovat usein osoittaneet uutisoinnin tutkimusraportein vääriksi. Päinvastoin, se yrittää jatkuvasti löytää uusia aiheita, joista voi syyttää katukoiria.

Korruption kitkeminen

EU-integraation ohella Romanian keskeinen haaste on korruption ja rikollisuuden kitkeminen. Vuonna 2012 Romania oli Transparency Internationalin korruptiotaulukossa sijalla 66, ja eurooppalaisista valtioista sitä pidetään Albanian ohella kaikkein korruptoituneimpana maana. Alhainen palkkataso etenkin julkisella sektorilla, lainsäädännön kehittymättömyys ja raskas byrokratia ovat luoneet tälle otollisen pohjan. Maassa, jossa keskipalkka on noin 400 euroa, asiat hoidetaan yleensä suhteilla ja lahjuksilla, mikä on pesiytynyt syvälle yhteiskunnan rakenteisiin. Viime vuosina maan hallituksen tekemällä julkisen sektorin palkkojen 25 prosentin alentamisella, arvolisäveron nostolla 19 prosentista 24 prosenttiin, veropohjan laajentamisella ja tehostamisella on pyritty ehkäisemään veronkiertoa ja saamaan aikaan lisää verotuloja, mutta tämä on ollut lähinnä kosmeettista pinnankiillotusta valtiossa, jossa lahjonta on kiinteä osa arkipäivää.

lahjonta+korruptio+rahanpesu+seteli+setelit+raha
Kuva: Hilppa Hyrkäs/Yle

Tähän ongelmaan on yritetty puuttua ankaralla kädellä etenkin EU-valvonnan avulla, joka on käytännössä ainoa tapa siivota maan mätiä hallintorakenteita. Muutamille korkean profiilin omaaville henkilöille on tutkinnan jälkeen langetettu joitain ehdottomia tuomioitakin. Puolestaan ne virkamiehet, jotka maan sisällä yrittävät kitkeä lahjus- ja kartellisotkuja j a paljasta kansaa riistäviä poliitikkoja, joutuvat useimmiten potkituksi pois viroistaan. Huijausta, kopiointia ja lahjontaa esiintyy yleisesti verohallinnossa, koulutuksessa, terveydenhuollossa ja infrastruktuurihankkeissa sekä opetusjärjestelmässä kouluista yliopisto-opintoihin. Maan valtaa pitävä pääministeri Victor Ponta, joka on mm. valehdellut korkeakoulututkinnostaan ja plagioinut suurimman osan väitöskirjastaan, on siitä yksi esimerkki.

Korruption vastainen taistelu

Korkeantason korruptiota Romaniassa tutkii kansallinen korruptiontorjuntavirasto (National Anticorruption Directorate, DNA) ja sisäministeriössä paikallishallinnon yleisen korruption vastainen osasto (The General Anti-corruption Directorateen GAD). Korruption vastaiseen taisteluun osallistuu myös viranomaisten lahjomattomuutta valvova virasto (The National Integrity Agency, ANI). Tutkintaryhmien toiminta on kuitenkin suhteellisen nuorta, ja niiden tehokkuudesta voidaan olla montaa mieltä. Kyseessä on päättymätön taistelu korruptiota häikäilemättömästi hyödyntävien ja sitä vastaan taistelevien tahojen välillä.

stopcorruption
Kuva: antena3.ro


Romanian kyky ja valmiudet EU-tukien vastaanottamiseen

Romaniasta tuli EU:n liitännäisjäsen 1995 ja täysjäsenyys toteutui 2007. Romanian tavoitteena on liittyä euro-alueeseen tällä vuosikymmenellä ja Schengen-alueeseen 2014. Koska maa ei vielä liittymishetkellä täyttänyt aivan kaikkia jäsenyysehtoja, Euroopan komissio edellytti Romanian jatkavan toimenpiteitään oikeusjärjestelmän uudistamiseksi ja korruption kitkemiseksi. Uudistusten etenemistä valvotaan niin sanotun yhteistyö- ja seurantamekanismin (CVM) avulla. Romanian painopisteitä EU-politiikassa ovat Schengen-jäsenyyden toteutuminen, EU-tukien tehokkaampi käyttö sekä CVM:n saattaminen päätökseen. Viimeksi mainittu edellyttää toki selkeää ja peruuttamatonta etenemistä oikeusvaltiokehityksessä. Jo alkujaan epärealistinen tavoite liittyä Schengeniin 2014 torpedoituu todennäköisesti korruptio- ja lahjontakulttuurin vuoksi.

RomaniaInEurope
Kuva: http://www.schengen.mai.gov.ro

Vuosina 2007-2013 Romania on saanut EU:n koheesio- ja rakennerahastoista tukea lähes 20 miljardia euroa kehityshankkeidensa toteuttamiseen.  Vuosille 2014−2020 maalle on korvamerkitty noin 40 miljardia euroa EU-tukia.  Komission ja Romanian hallituksen välillä 12.7.2007 allekirjoitetun sopimuksen mukaan tukivaroja kohdennetaan seitsemään toimenpideohjelmaan, joiden tavoitteena on edistää talouskasvua, luoda uusia työpaikkoja, vahvistaa henkistä pääomaa, vähentää alueellisia kehityseroja ja varmistaa maan tasapainoinen kehitys. Suurin epäilyksen aihe on Romanian hallinnon kyky ottaa vastaan EU-tukia. Käynnissä oleva eläimiin kohdistuva katastrofi on raadollinen käytännön esimerkki aiheesta. Olisiko nyt korkea aika arvioida kriittisesti maan toimivan johdon kapasiteettia ja luotettavuutta rahastoista virtaavien tukien allokoinnissa?

ranked
Kuva: antena3.ro

Huomioiden Romanian syvälle piintyneen korruption ja ylimielisen suhtautumisen kansainvälisiin vetoomuksiin, rahoituskehykset edellyttävät uudelleenarviointia ja varojen jakaminen asettaa enemmän ehdolliseksi. Makropoliittiset näkökohdat, kuten eläinsuojelutilanne, tulee olla ehtona varojen myöntämiselle ja olla suorassa yhteydessä eurooppalaisen oikeuskäsityksen mukaiseen (Intergroup on the Welfare & Conservation of Animals) eläinoikeuslainsäädännön rakentamiseen ja kunnioittamiseen.  Samoin maan Precautionary stand by -sopimuksen lainapakettien ehtoja Kansainvälisen valuuttarahaston (IMF), Euroopan komission ja Maailmanpankin kanssa tulisi tarkastella uudestaan.

Talouspolitiikka

Romanian ylivoimaisesti tärkeimpiä kauppakumppaneita (sekä vienti että tuonti) ovat EU-maat. Tärkeimmät  vientimaat vuonna 2012 olivat Saksa, jonka osuus kokonaisviennistä oli 18,6 prosenttia ja Italia, jonka osuus viennistä 12,1 prosenttia. Koska Romanian lähivuosien kehitys on sidoksissa EU-maiden talouskehitykseen (niiden osuus Romanian viennistä on yli kaksi kolmasosaa) ja Romanian tavoitteena on tasata vienti ja tuonti niin, ettei kauppavajetta syntyisi, EU-maiden poliittinen painostus eläinsuojelukysymyksissä on ensisijaista. Saksan liittokansleri Angela Merkel ottikin asiaan kantaa 20.9. ja ilmoitti, ettei Saksan liittohallitus hyväksy valmisteltua tappolakia ja eläimiin kohdistettavia julmuuksia.

EU-jäsenyyden velvoitteiden täyttäminen

Romanian elinehto jo aivan lyhyellä tähtäimellä on EU-jäsenyyden velvoitteiden täyttäminen. Se on ulkopolitiikan perusta, ja maan hallituksen keskeinen tavoite on liittyminen Schengeniin ja euroalueeseen. Tuon edessä muilla EU-mailla on kädessään painava ase, jolla painostaa Romaniaa noudattamaan muun Euroopan eläinsuojelulakeja ja –kulttuuria, WHO:n sterilointiohjelmien toteuttamista ja unionin sisäisen, Dan Jørgensenin johtaman Intergroup on the Welfare & Conservation of Animals –ryhmän agendaa EU-hengen ja perusperiaatteiden mukaisesti.

SetRatioSize540540-VIER_PFOTEN_2013-09-13_015
Kuva: Vier Pfoten

On myös syytä korostaa, että suurin osa Romanian parlamentin jäsenistä on allekirjoittanut Europarlamentin kirjallisen julistuksen 26/2011, jossa jäsenvaltiot sitoutuvat noudattamaan eettisiä, kestäviä ja strategisia keinoja ei-toivottujen koirapopulaatioiden hallinnassa, kuten mm. sterilisaatiot, sekä tukemaan rabiesrokotusohjelmia ja kehittämään valistustyötä. Romanian tämänhetkinen koiriin kohdistuva massatuhoaminen ja laaja-alaiset eläinsuojelurikkomukset ovat siis vastoin demokraattisesti valitun parlamentin tahtoa, mitä Euroopan Unionissa ei voida hyväksyä.

Tilanteen välitön haltuunotto on mahdollista

Kun kyse on valtiosta, joka melkeinpä tietoisesti on jättänyt hoitamatta mm. romaniongelman luottaen siihen, että euroalueen sisäinen vapaa liikkuvuus ajaa köyhän kansanosan hakeutumaan hyvinvoinnin piiriin maan rajojen ulkopuolelle, painostuksen on oltava voimakasta ja tuloksia vaativaa. Romania tuskin nöyrtyy sormia napsauttamalla eläinsuojeluasioidenkaan edessä, ellei se koe hyötyvänsä siitä jollain tapaa.

iltalehti
Kuva: Iltalehti

Tilanteen ollessa epätoivoinen ja tuntiessamme olevamme lähes umpikujassa, meidän on silti pakko yrittää. Tarvitsemme siihen poliittista apua. Haluan uskoa, että ne tahot, joka aikanaan ovat haalineet alikehittyneitä maita unionin piiriin, kantavat nyt länsimaisella moraalilla vastuunsa loppuun saakka ja asettuvat auttamaan meitä työssämme. Win-win situation, maybe? Luonnollisesti luotettava ja tasokas journalistinen apu Romanian eläinsuojelurikkomusten korjaamiseksi on kullan arvoista.

alexpic
Kuva: Alex Ionescu

SEU-sopimuksen SEU art 7 –artiklaan vedoten toivon, että Romanian tappolaki ja koiriin kohdistuvat väkivallanteot herättävät EU-maat ilmaisemaan kantansa ja ilmaisemaan olemassa olevan uhkan artiklan mukaiselle menettelylle kurinpitotilanteessa.  Tämä on konkreettinen keino saada romanialaiset poliitikot taipumaan ja ymmärtämään, että kyse ei ole ainoastaan Romanian sisäisestä asiasta. Ehkä käynnissä oleva kriisi vauhdittaa myös pitkään unionilta tivattua seuraeläindirektiiviä, jonka perustella komissio voisi kohdistaa rahaa suoraan esimerkiksi kulkukoirien sterilisointiin ja valvoa sen toteutumista.

Toivon todella, että europarlamentaarikot ja euromaiden poliitikot painostavat aktiivisesti Romanian presidenttiä, pääministeriä, hallitusta, parlamenttia ja euroedustajia sekä maan liike-elämän korkean profiilin vaikuttajia lopettamaan epäinhimilliset eläimiin kohdistuvat julmuudet, kumoamaan välittömästi tappolain ja toimimaan sivistysvaltion tavoin yhdentyvässä Euroopassa.  Jyrki Kataista (23.9.2013): lainaten ”EU is not only an economic union but also a union of values”.

occupyforanimals
Kuva: Occupy for Animals


Lähteet:

http://formin.finland.fi/public/Print.aspx?contentid=0&nodeid=30599&culture=fi-FI&contentlan=1
http://formin.finland.fi/
http://www.vier-pfoten.at/
http://www.savethedogs.eu/ http://www.romaniaanimalrescue.com/

https://www.facebook.com/notes/raluca-bosneaga/the-stray-dogs-issue-short-history-photos-and-videos-regarding-animal-cruelty-an/541907189215114

http://www.occupyforanimals.org/romania–a-country-cries-out-for-revenge-after-the-tragic-death-of-a-four-year-old-boy-who-had-been-attacked-by-dogs.html

alexpic1
Kuollut koiranpentu Ploiestissa. Kuva: Alex Ionescu
ax
Kirveellä hakattu koira 28.9. Targovistessa. Kuva: Asociatia Sufletel Targoviste
130928-mie
Kuva: Mie Ravn

 

Mainokset