Porsche poliisiautona. Mahdollista vain Romaniassa.

Kuten kirjoitin 28.9.2013, korruptoitunut Romania tarvitsee tukea, valvontaa ja seurantaa sekä rahoituskehyksen uudelleen arviointia.

Vuonna 2012 Romania oli Transparency Internationalin korruptiotaulukossa sijalla 66, ja eurooppalaisista valtioista sitä pidetään Albanian ohella kaikkein korruptoituneimpana maana. EU-integraation ohella Romanian keskeinen haaste on korruption ja rikollisuuden kitkeminen. Alhainen palkkataso etenkin julkisella sektorilla, lainsäädännön kehittymättömyys ja raskas byrokratia ovat luoneet tälle otollisen pohjan.

Maassa, jossa keskipalkka on noin 400 euroa, asiat hoidetaan yleensä suhteilla ja lahjuksilla, mikä on pesiytynyt syvälle yhteiskunnan rakenteisiin. Viime vuosina maan hallituksen tekemällä julkisen sektorin palkkojen 25 prosentin alentamisella, arvolisäveron nostolla 19 prosentista 24 prosenttiin, veropohjan laajentamisella ja tehostamisella on pyritty ehkäisemään veronkiertoa ja saamaan aikaan lisää verotuloja, mutta tämä on ollut lähinnä kosmeettista pinnankiillotusta valtiossa, jossa lahjonta on kiinteä osa arkipäivää.

Mitä luulette; kävisikö moinen päinsä missään muussa eurooppalaisessa valtiossa? Porsche polisiiautona:

131215-p
Romania 15.12.2013. Kuva: B. Oz

 

Mainokset