Pyydä suomalaisia euroedustajia ja eduskunnan eläinsuojeluryhmän jäseniä edistämään Romanian tilanteen ratkaisemista

Vaikuttaminen on helppoa: kopioi alla oleva teksti, lisää loppuun nimesi ja yhteystietosi, ja lähetä se annettuihin sähköpostiosoitteisiin.

MEP Sirpa Pietikäinen on jo näyttänyt esimerkkiä viime viikolla, ja esittänyt oman, uuden kysymyssarjan komissiolle. Toivomme luonnollisesti, että mahdollisimman moni muu MEP ja eläinsuojeluryhmään kuuluva tekisi samoin. Kansainvälinen painostus on ainoa keino vaikuttaa järjettömien tappamisten loppumiseen. EU-komissiolla on vastuu ja velvollisuus puuttua asiaan.Kirjeen malliteksti:

——————

Arvoisa Euroopan parlamentin/eduskunnan eläinsuojeluryhmän jäsen,

Koiriin kohdistuvien julmuuksien jatkuminen Romaniassa kuohuttaa yhä kansalaisia niin Suomessa kuin muissakin EU:n jäsenvaltioissa. Yli 200 eurooppalaista kansalaisjärjestöä on 23.1.2014 allekirjoittamassaan kirjeessä toimittanut komissiolle EU-oikeudellisen selvityksen. Oikeudellinen selvitys osoittaa, että komissiolla ON 1) toimivalta ja 2) juridinen velvollisuus viipymättä puuttua koiriin kohdistuviin julmuuksiin Romaniassa.

Oikeudellisen selvityksen mukaan komission toimivalta perustuu EU:n perustamissopimuksen (sopimus Euroopan Unionin toiminnasta) eläinten hyvinvointia koskevaan 13 artiklaan ja aivan erityisesti kansanterveyttä koskevaan 168 artiklaan. Muihin oikeudellisesti merkittäviin säädöksiin lukeutuvat mm. Neuvoston päätös 2009/470/EY ja Komission päätös 2008/341/EY koskien EU:n jäsenvaltiolle myöntämän taloudellisen tuen ehtoja.

Romania saa vuosittain miljoonia euroja EU-tukiaisia rabieksentorjuntaohjelmansa rahoittamiseen. Ohjelman nimenomaisena ehtona Romania on luvannut hallita koirapopulaatiotaan. Romania kuitenkin toteuttaa koirakannanhallintaa koskevaa lupaustaan käytännössä yksinomaan tappamalla koiria. Asiantuntijoiden mukaan tappaminen on erittäin kallis ja mahdollisimman tehoton tapa hallita koirakantaa, sillä lopetetut koirat korvautuvat nopeasti uusilla, sukuaan jatkavilla koirilla.

Oikeudellisen selvityksen mukaan EU-oikeus kuitenkin edellyttäisi humaanien ja tehokkaiden keinojen hyödyntämistä. Niin kauan kuin komissio antaa Romanian toteuttaa koirakannan hallintaa tappamalla koiria, Romanian koiraongelmaa ei koskaan saada kuriin. Sama meno jatkuu vuodesta toiseen veronmaksajien rahoilla. Yksityiskohdat on kuvattu alla olevassa linkissä/ EU-oikeudellinen selvitys komissaari Borgille.

Toivomme, että olette saaneet tilaisuuden tutustua selvitykseemme ja haluatte edistää tätä tärkeää asiaa.

Yksinkertaisimmin se käy esittämällä komissiolle laatimamme neljä kysymystä, joiden tarkoituksena on saada komissio esittämään kantansa heille toimitetussa selvityksessä esiin nostettuihin asioihin. Kysymyksiä olisi tärkeää esittää myös siksi, että komissiolle välittyisi tieto selvityksen sekä viimeaikaisten tapahtumien herättämästä laajasta kiinnostuksesta Euroopan parlamentissa. Ohessa kysymykset käyttöönne sekä suomeksi että englanniksi.

Lisäksi haluaisimme vielä kiinnittää huomionne EU-parlamentin valtuuskunnan ja erityisesti kahden europarlamentaarikon, Janusz Wojciechowskin ja Andrea Zanonin, hiljattain laatimaan raporttiin valtuuskunnan Romanian vierailuista joulukuussa 2013 ja tammikuussa 2014 sekä heidän 12.2.2014 pitämään lehdistötilaisuuteen, jossa he käyvät läpi havaintojaan ja suosituksiaan tilanteeseen puuttumiseksi. Valtuuskunnan jälkimmäinen matka osoitti todeksi kodittomien koirien erittäin kurjat olot sekä epäinhimillisen ja laittoman kohtelun vastoin viranomaisten vakuutteluja ensimmäisellä matkalla. Matkan jälkeen tilanteesta raportoi videolla myös Peter von Kohl, joka haastattelee erityisesti matkalla mukana ollutta eläinlääkäriä ja Wojciechowskin akkreditoitua avustajaa, Karolina Tomaszewskaa.

Wojciechowskin ja Zanonin raportissa on pitkälti vahvistettu komissiolle toimittamassamme selvityksessä esiin nostetut asiat.

Tässä käyttöönne viestissä mainitut materiaalit:

EU-oikeudellinen selvitys komissaari Borgille >

Linkki 12.2.2014 lehdistötilaisuuteen >

Lisätietoja ja lehdistötilaisuuden puheet kirjallisina >

Peter von Kohlin videoraportti >

Komissiolle toimitetun selvityksen sanoma tiivistettynä videon muotoon >

– Lisätietoja: http://europeancommunicationsteam.weebly.com/


Komissiolle esitettävät kysymykset:

SUOMEKSI

1.         Onko komissiolla toimivalta puuttua Romanian koirakysymykseen kansanterveyttä (Public Health) koskevien EU-säädösten nojalla? (Jos ei, miksi ei?)

2.         Mainitseeko Romanian rabieksentorjuntaohjelma toteutettavien toimenpiteiden joukossa koirakannan hallinnan?

3.         (Ollakseen oikeutettu EU-avustukseen) tulisiko Romanian rabieksentorjuntaohjelman ehtoja kiireellisesti täsmentää seuraavalla nimenomaisella määräyksellä: Romanian tulee toteuttaa kansallisen tason pitkäjänteiset toimenpiteet koirakannan hallitsemiseksi kansainvälisesti toimiviksi havaittujen käytäntöjen mukaan? Toisin sanoen, koirakantaa tulisi tappamisen asemesta hallita tehokkailla ja humaaneilla menetelmillä.  (Jos ei, miksi ei?)

4.         Onko nähdäksenne edelleen poissuljettua, että Romanian paikallishallintojen käyttöön myönnettyjä EU-tukiaisia suoraan tai epäsuorasti päätyy rankkuriliiketoiminnan miljoonien eurojen arvoisen liikevaihdon piiriin Romaniassa? (Jos on, millä perusteella?)

ENGLANNIKSI

1.         Does the Commission agree that it has legal competence to intervene in the issue of Romanian dogs based on EU legislation on Public Health? (If not, why not?)

2.         Does Romania’s Rabies Eradication Programme mention dog population control among the measures to be carried out?

3.         Does the Commission agree that Romania’s Rabies Eradication Programme should urgently be clarified by way of an explicit condition as follows: Romania must implement long-term measures at the national level for the management of the dog population in accordance with international best practice? In other words, the current “Catch & Kill” policy should be replaced by more efficient and humane measures. (If not, why not?)

4.         Does the Commission continue to exclude the possibility that EU funds are, directly or indirectly, being used to finance the multi-million euro “Catch & Kill” dog management business in Romania via local administration budgets? (If so, on what grounds?)

Kiitos!

Ystävällisin terveisin

Etunimi Sukunimi

Kaupunki

—————————–

Suomen Europarlamenttiedustajien ja Eduskunnan eläinsuojeluryhmäläisten sähköpostiosoitteet löydät kätevästi tästä linkistä >

 

Mainokset