Kansanedustaja Ritva Elomaan kirjallinen kysymys eläinten suojelijoiden ihmisoikeuksista Romaniassa

Ritva Kike Elomaa (ps) on esittänyt eduskunnassa seuraavanlaisen kysymyksen 11.04.2014:

220px-Kike_Elomaa

Eläinten suojelijoiden ihmisoikeudet Romaniassa

Eduskunnan puhemiehelle

Romania on EU:n jäsenvaltio. Ihmisoikeuksien toteutuminen Romaniassa ei ole tällä hetkellä toivotulla tasolla. Esimerkiksi kulkukoiria suojelevat tahot ovat joutuneet väkivallan kohteeksi. Olen saanut useita yhteydenottoja, joissa ihmiset ilmoittavat huolensa Romaniassa tapahtuvista ihmisoikeusrikkomuksista eläinten suojelijoita kohtaan, jotka yrittävät estää eläimiin kohdistuvaa väkivaltaa.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Miten Suomi voi edistää eläinten suojelijoiden ihmisoikeuksien toteutumista Romanissa?

Helsingissä 11 päivänä huhtikuuta 2014

Ritva Elomaa /ps

http://www.eduskunta.fi/faktatmp/utatmp/akxtmp/kk_294_2014_p.shtml

Mainokset