Mikä on Suomen kanta; onko katukoira villieläin? Näin vastaa maa- ja metsätalousministeri Orpo.

Kyllä. Suomi on tukenut tätä kolmikantaneuvotteluvaiheessa olevaa ehdotusta. Perustelut valmistellulle eläinterveysasetukselle tuntuvat todellisuudesta vieraantuneille. Katsotaanpa asiaa hieman lähemmin.

Orpon mukaan eläinterveysasetukseen on luotu uusi käsite ”pidetyt eläimet” (kept animals). Eläinterveysasetuksessa säädetään myös sellaisista eläimistä, joita kukaan ei pidä, ja nämä ovat luonnonvaraiset eläimet (wild animals). Esimerkiksi katukoirat lankeaisivat tämän luokittelun alle.

6353575_orig

Erään valtakunnallisen sanomalehden toimittaja kysyi joulun alla ministeri Orpolta, onko valmisteilla eläinterveysasetus, jossa kulkueläimet kategorisoidaan villeiksi. Ministerin vastaus oli tuolloin ei. Ihmettelimme ministerin lausuntoa, koska tiesimme asian pitävän paikkansa. Pyysimme tähän tarkentavaa infoa suoraan maa- ja metsätalousministeriöstä. Sitä saimmekin, suoraan neuvotteluissa mukana olleelta virkamieheltä 7.1.2015. Vastaus on lähes identtinen ministeri Orpon facebook-sivuilla (vasta) 13.1.2015 julkaiseman vastauksen kanssa.

Vastauksen asiasisältö hämmentää, ja olemme saaneet lukuisia yhteydenottoja siihen liittyen. Ihmistet kysyvät, miten siihen tulisi suhtautua; monen mielestä Petteri Orpon perustietämys mm. itä- ja kaakkois-Euroopan katukoira- ja eläinrääkkäystilanteesta ontuu pahasti.

Tarkennetaan ensin pari asiaa.

Romanian eläinrääkkäystilanne = kammottava. Todennäköisesti Euroopan pahin.

Romanian viranomaisten suhtautuminen eläinsuojeluun = välinpitämätön. EVVK.

Kulku-/katukoirat = vapaana kulkevia, omistettuja tai ei-omistettuja, mutta aina jollain tapaa ihmisistä riippuvaisia eläimiä.

Näihin faktoihin nojaten ministeri Orpon antama vastaus on posketon. Poimin siitä tähän muutaman räikeimmän kohdan:

Ministeri Orpo: ”Delegoidut säädökset käsitellään yhdessä jäsenvaltioiden ja parlamentin kanssa, joten jos niissä on ongelmia kulkueläinten kohtelussa niihin tullaan varmaan reagoimaan.”

Bullshit.

EU ei ole puuttunut kulkueläinten kohteluun tähänkään mennessä. Se ei ole a) voinut eikä b) halunnut, vaikka sadattuhannet ihmiset ympäri Euroopan ovat vaatineet sitä äänekkästi viime vuosina, ponnekkaimmin aina syyskuusta 2013 lähtien. Romanian koiriin kohdistuvien julmuuksien on katsottu olevan kansallisen lainsäädännön piirissä, jolloin EU:lla ei ole ollut valtuuksia siihen puuttua. Nyt, jos artikloihin lisättäisiin non-kept animals, kuten olemme ehdottaneet, kompetenssia viimein olisi!

Kulkueläinten jokapäiväiset, laajamittaiset ongelmat ovat järkyttäviä suuressa osassa itäistä ja kaakkoista Eurooppaa. Nyt valmisteltu uusi lainsäädäntö mahdollistaa, surullista kyllä, entistä brutaalimmat tavat kohdella kodittomia ja kaduilla eläviä koiria. Tämä tulee väistämättä aiheuttamaan mittavia eläinsuojelullisia ongelmia mm. Romaniassa. On aivan selvää, miten pahantahtoisesti maan viranomaiset voisivat jatkossa hyödyntää tällaista EU-oikeuteen sisällytettävää kahtiajakoa.

Ministeri Orpo: ”Siksi puheenjohtaja jäsenvaltioiden ja komission tuella ehdotti näiden tarkistusten hylkäämistä ja korvaamista viittauksella kulkueläimiin johdantolausekkeessa.”

Persilja voileivällä -tyyppistä koristelua. Tämä antaa turhaa toivoa siitä, että katueläimiä jollain tapaa otettaisiin lainsäädännössä oikeasti huomioon. Kukaan poliitikko tai virkamies ei voi antaa sellaista takuuta tai lupausta, sillä resitaalit eli johdantolauseet eivät ole juridisesti päteviä. Vain ja ainoastaan artikloilla on merkitystä!

Tämän vuoksi lakiehdotuksen artiklatasolle on ehdottomasti lisättävä määritelmä non-kept animals. Se on ainoa keino suojella katueläimiä.

Nyt valmistelu asestus on askel eteenpäin tilanteeseen, jossa on mahdollista lainsäädännön innoittamana ja sen nojalla säätää esimerkiksi tappamisista ja koirien liikkuvuudesta jäsenvaltioiden välillä. Adoptioille siis äärimmäisen fataalista!

Ministeri Orpo: ”Kulkueläimet kuuluisivat luonnonvaraisiin eläimiin, koska niitä ei pidetä. Löytöeläimet sen sijaan olisivat pidettyjä eläimiä, koska nehän ovat jo jossakin löytöeläinkodissa”

Ööööööööö. Pelkästään tuohon lauseeseen tiivistyy se, ettei Orpolla ja hänen ministeriönsä valmistelevilla virkamiehillä ole auttavintakaan ymmärrystä Euroopan katueläintilanteesta. Jo senkin vuoksi lakiesitys on otettava suurennuslasin alle ja siihen on tehtävä olennaiset muutokset, sillä muussa tapauksessa asetus voi johtaa ennennäkemättömään eläinrääkkäystilanteeseen ja massiiviseen koiravihaan eritoten Romaniassa. Tällä olisi myös korruptiota vahvasti ruokkiva vaikutus.

3164737

Olemme antaneet ratkaisun asian käsittelemiseksi maa- ja metsätalousministeriön virkamiehelle ja ministeri Orpolle jo 9.1.2015. Se kuuluu näin:

”Ehdottaisimme, että eläinterveysasetuksen artiklatasolle lisättäisiin sanamuoto, jossa EU-komissiolle annettaisiin nimenomainen toimivalta päättää kodittomien eläinpopulaatioiden (non-kept animals) kannanhallinnasta EU-alueella. Näin kaakkois-Euroopan kodittomien eläinpopulaatioiden kantoja voitaisiin vihdoin alkaa hallinnoimaan järkevästi esimerkiksi sterilointiohjelmilla ja valistuksella. Samalla tulisi mahdollistaa EU-komission hyväksymien kannanhallintaohjelmien rahoitus EU-budjetista.

Ehdotamme artiklalle seuraavaa muotoilua: ”The EU Commission shall have an explicit competence to approve population management programmes for non-kept animals in the European Union area. Such programmes shall be eligible for co-financing from the EU budget.”

Tämä olisi kestävään kehitykseen tähtäävä humaani metodi – sellainen, jota olemme jo pitkään vaatineet katukoiraongelman ratkaisemiseksi.

6167398_orig

Miksi katueläimiä ei haluta eläinterveysasetuksen artikloihin?

Vaikuttaa siltä, että tällä suunnitellulla jaottelulla, jossa katueläimet sivuutetaan, halutaan nopeasti päästä eroon komission ja eritoten maa- ja metsätalous- sekä terveysviranomaisia piinaavasta kodittomien eläinten suojelua koskevasta laajasta ongelmasta. Se on heille hyvin epämiellyttävä asia.

Sen sijaan, että asiaa ryhdyttäisiin ratkaistaisemaan humaanilla ja kestävällä tavalla, koiraongelma yritetään ampua alas kertapamauksella. Kun eläinterveysasetukseen ei kirjata käsitettä stray animals/non-kept animals, seuraavassa vaiheessa eli eläinsuojeluasetusta säädettäessä, virkamiehistö voi kätevästi todeta, että hups vaan, laki ei tunne mitään katueläinkäsitettä. Näin ollen katueläimet ovat vapaata riistaa ja massatappamiset saavat jatkua tai niitä jopa tehostetaan. Tämä on kamala skenaario – se on kuin antaisi terroristeille ydinaseen. Näen jo sieluni silmillä romanialaisten järjestämät koiranampumissafarit.

Mm. Romaniassa koiria ampumalla huvitellaan jo nyt, ja jos katukoirat luokitellaan laissa villeiksi, siinä eivät johdantotekstit auta, kun haulikko heilahtaa olkapäälle ja andreit ja eugenit päättävät suunnata tessuntappometsälle.

Virkamiehen hiki on arvokasta ainetta

Euroopan komissio on valmistellut eläinten terveyslainsäädäntöä viimeiset kolme vuotta tavoitteena johdonmukaistaa periaatteita. Jos tämän ponnistelun lopputulema on ylimalkaisesti kategorisoida vapaana kulkevat koirat villieläimiksi, meillä on vallankahvassa vääränlaista päättäjäainesta käyttämässä vastuuttomasti yhteisiä veroeurojamme.

Sen sijaan, että tehtäisiin oikeasti viisaita päätöksiä, joilla kehitettäisiin niin eläinten terveys- kuin suojelutilannetta, suhaillaan kuin porsaat vatukossa. En osaa sanoa, onko tähän älyttömyyteen syynä asetuksen valmistelijoiden laiskuus vai välinpitämättömyys. On selvää, ettei tällaisessa kohdassa voi oikoa.

Mihin nämä kolme kallista vuotta ovat kuluneet? Byrokratiaan? Turhiin palavereihin, papereiden pyörittämisiin ja lakiselvityksiin? Ymmärrän, että virkamiesten täytyy tehdä itsensä tärkeiksi päätöksillä, ehdotuksilla & valmisteluilla, sillä jos näytää sille, ettei heillä ole tarpeeksi tekemistä, ministeriöitä pienennetään. Sitähän ei kukaan halua.

Olisiko nyt oikeasti aika ryhtyä valmistelemaan maa- ja metsätalousministeriön ja ympäristöministeriön yhdistämistä? Ehkä se toisi tarvittavaa tehoa ja poistaisi päällekkäisyyksiä. Miten paljon eläimiin kohdistuvaa kärsimystä onkaan koettu näiden vuosien aikana, kun ihmiset, joille maksetaan työn tekemistä ja joilta odotetaan tuloksia, eivät saa aikaiseksi tämän enempää?

Erään poliittisen vaikuttajan oikea käsi totesi, että eläinten kaksinaisluokittelu on kompromissi, koska ”eläinterveysasetuksessa nyt vaan täytyi tehdä kompromisseja”. Täytyi varmasti, etenkin, kun näitä eläinterveysasioiden valmistelua on vetänyt ruotsalaismeppi Paulsen, jolla on kiire eläkkeelle. Hän vaikuttaa olevan kiinnostunut vain antibioottiasiasta, jolla hän saa nimensä historiankirjoihin ennen istahtamistaan keinutuoliin.

Silti, mielestäni täysin ihmisen armoilla olevien elävien olentojen kustannuksella ei voi pelata tällaista poliittista peliä.

3164737

Onko toivoa?

Suomalaismepit Henna Virkkunen ja Merja Kyllönen ovat ihailtavan reippaasti vastanneet valveutuneiden eurokansalaisten yhteydenottoihin aiheen tiimoilta. Kyllönen on lausunut seuraavasti: ”Parlamentin Eläinsuojeluryhmän kautta koetamme tehdä kaikkemme, että järki voittaa tässäkin asiassa. Itsekin ”kolme kulkuria” elämääni saaneena, pidän esitystä älyvapaana.”

Jo peräpitäjän Esson baarin penkkejä kuluttavat Erkki, Seppo ja Matti ymmärtävät, että koira ei ole luonnonvarainen eläin. Meidän on saatava ministeri Orpo & kaikki mepit tajuamaan tämä sama. Allekirjoita Occupy for Animalsin ja Rescueyhdistys Kulkurit ry:n nettivetoomus >

Mitä enemmän asiaa tuodaan poliittisten päättäjien (eritoten kaikkien meppien tietoisuuteen), sitä suurempi mahdollisuus meillä on vaikuttaa tämän epähumaanin lakivalmistelun muotoiluun.

4546693

Linkkejä aiheeseen liittyen:

KAIKKI, mitä eläinterveyslakiasiasta tarvitsee tietää: Stray animals are not wild animals

Kaikki, mitä Romanian tilanteesta tulee tietää: The invisible rape of Europe

Video: DOGS – WILD ANIMALS? Marit Paulsen (ALDL, Sweden), tells our correspondent in Strasbourg, Peter von Kohl (DK)

Rescueyhdistys Kulkurit ry: Kodittomien eläinten luokittelu villieläimiksi estettävä

Vier Pfoten: Non-kept dogs and cats are not wild animals

Occupy for Animals >

Linkkejä lain valmisteluun ja käsittelyyn liittyen:

http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2013/0136(OLP)

http://eur-lex.europa.eu/procedure/EN/202630;ELX_SESSIONID=3ZJ1JSBcXvxRLsq2Jg6Ls1ThBn1SGPZ48rmxVt45WvdDK8NTYmsS!773533327)

http://ec.europa.eu/food/animal/animal-health-proposal-2013_en.htm

 

Postauksessa käytetyt kuvat: http://strayanimalsarenotwildanimals.weebly.com/

Mainokset